Katelijn Vanhoutte
Adem, stem, boventoonzingen


Gedichten en haiku's van deelnemers over boventonen

Haiku Zomerworkshop 2012

Uit al ons klanken

tovert de zon gulhartig

haar gouden stralen
--------------------------

Haiku over boventonen zomerworkshop 2011

glinsterend

op een zomerstrand

schelpjes in het zand

boventonen

 

duizend gouden gensters

dansen

de zon zoent de zee

boventonen

 

In de avondbries

ritselt zacht de zilverberk

zijn boventonen

 

scherven

een gebroken hart

boventonen fluisteren

c'est la vie

(Simon Declercq)

----------------------------------

Over het boventonenconcert in combinatie met de polyfonische gezangen van het koor Crescendo in het kerkje van Velzeke in 2011

En daar stond ik.
Links hing een lijdende, bebloede man in een groot houten kader. 
Rechts hing diezelfde man, verlost en vriendelijk.
Hedwigs koor zong prachtig. 
Witte en grijze stenen keken mij aan.
" Zingen jongen!" fluisterden ze, want stenen spreken. 
Wij vormden een kring.
En even was het weg, mijn ik; want even was het wij. 
Ik voel een lovely path, gedragen door witte en grijze stenen.
En achter in de kerk brandden ze, de kaarsjes voor mijn verre broer en voor mijn zonen.
(Willem van Vliet)

------------------------------------------

Zomerworkshop 2010:

de boventonen tuimelen binnen

als fijne regendruppels op mijn armen

op een te warme zomerdag. zo fris !

als 't eerste pril beminnen

als bloesems van jonge wilde appelboompjes

teer wit en broos karmijn

de ondertoon is  als de stam,

met wortels tot in mijn tenen,

en nog dieper door

tot in de grond

van alle dingen

wat kunnen klanken bedwelmend zijn

(De zondagsdichter)

 ------------------------------------------