Katelijn Vanhoutte
Adem, stem, boventoonzingen


Zingen in volle aandacht en boventoonzang - versie graag wat trager

Zie ook vernieuwde website www.adoravita.be met audio-opnames.

Versie 'Graag wat trager'

En we zingen en trillen verder ... steeds intenser, steeds subtieler,
steeds voller ... samen in en met het universum

Als je zijn gezongen wil worden...

Reactie van een deelnemer: “Zelfs als je niet kunt zingen is boventonen echt een ongelooflijke ervaring, dat kun je niet vertellen aan iemand die het nooit gedaan heeft.”

We bieden de reeks ‘Zingen in volle aandacht' ook aan in een aangepaste vorm
voor mensen die weinig energie hebben, vlug moe zijn, chronisch vermoeid zijn.

Er is mogelijkheid om het zingen af te wisselen met liggen en rusten,
volgens eigen aanvoelen en beleven

Soms wil het ‘zijn’ bezongen worden. Zingen is dan meetrillen met de natuur,
met de anderen, in één groot geheel. Het is een uitnodiging om niet alleen
waar te nemen (te doen), maar ook gewaar te worden (te zijn).
Zingen kan vanzelf komen, net als het leven.
Zingen kan de aangename lichtheid van het bestaan wakker maken.


Boventonen zingen brengt je een stapje dichter bij het subtiele.
Het is een verkennen van eigen-zingende van een klank en zijn boventoon.
De fijne trilling is deugddoend, ze laat energie stromen, zowel bij de zanger
als bij de luisteraar. Boventonen zingen is mediteren op een actief luisterende manier.
Het brengt vreugde en maakt fijne humor wakker.

Dhrupad zingen laat de stem toe zich met het lichaam te verbinden en erdoor gedragen te worden.
Daarbij komt de laagste klank, eigen aan de zanger, vanzelf naar boven.
Met die klank als basis groeit een geïntegreerd toongevoel, zodat je steeds toonvaster gaat zingen.
Je stem voelt zich gesteund, ze mag aanleunen. Ze voelt zich veilig bij je,
ze wordt je vriendin. Je adem en je stem zullen je meer en meer steunen
in situaties waarin je je innerlijke wijsheidsbron aanboort
en je ‘zijn’ laat spreken of zingen.

Wereldliederen zingen laat de verbondenheid tussen de zangers groeien.
Het is bij elkaar zijn zonder praten, het is als praten zonder woorden.

Iedereen is welkom, er is geen zangervaring vereist.
We bieden een brede waaier van oefeningen en liederen aan.
Voor mensen die al langer zingen is dit een kans om op een nieuwe,
verfrissende en verrijkende manier met hun stem en hun lichaam om te gaan..

Maximum 15 deelnemers

Praktische informatie

De Pinte - vrijdagvoormiddag: 9u30-11u30
Locatie: 'Ademruimte', Leeuwerikstraat 1, 9840 De Pinte

Data Najaar 2019: 13 en 27 sept; 11 en 25 okt; 8 en 22 nov; 6 en 20 dec 2019

Organisatie en inschrijving: AdoraVita vzw - 0476 383 051 of info@adoravita.be of katelijnvanhoutte@cantavita.be

Bijdrage:

Bijdrage: € 120 voor een reeks van 8 keer.

Bijdrage overschrijven naar: AdoraVita vzw – BE66 9730 7205 2543 – bic-code : ARSP BE 22 met vermelding: Zingen in volle aandacht en boventoonzang – vrijdagvoormiddag

Meebrengen: gemakkelijke kledij, dikke sokken of pantoffels, sjaal of dekentje