Katelijn Vanhoutte
Adem, stem, boventoonzingen


Je stemgebruik in de dagelijkse verzorging van personen met dementie.

http://infocentrum.dementie.be/layout/infocentrum.dementie.be/header01.jpgExpertisecentrum Dementie Vlaanderen

 
Expertisecentrum Dementie Sophia Kortrijk

Doelgroep: zorgkundigen en mantelzorgers.

Onderzoeken en artikels beschrijven hoe belangrijk je stem is bij de dagelijkse handelingen
en de verzorging van personen met dementie.

Personen met dementie zijn zeer gevoelig voor het timbre van je stem,
de manier waarop je contact met hen neemt en met hen praat.
De workshop laat je ontdekken op welke manier je je stem meestal gebruikt
en wat de invloed kan zijn op je luisteraar in het dagelijks leven.
Via oefeningen verkennen we verschillende mogelijkheden waarop je familielid,
vriend of zorgvragende kan benaderen en aanspreken.
Je krijgt ook de kans om zelf te ondervinden hoe de stem van een andere persoon jou beïnvloedt.

Zingen tijdens de dagelijkse handelingen kan er voor zorgen dat het samenzijn makkelijker
en aangenamer wordt, zowel voor de persoon met dementie als voor de begeleider.
Je krijgt de kans om aan de lijve te ondervinden hoe deugddoend zingen is
en wat je ervaart als er met of voor jou gezongen wordt.
Er is absoluut geen zang- of muziekervaring nodig,
neuriën of eenvoudige melodieën zingen kan iedereen.
We vragen enkel openheid om op ontdekking te gaan.

Met deze workshop richten we ons tot personen die in de zorg en
begeleiding van personen met dementie hun stem als uitdrukkingsmiddel
beter willen leren kennen, bewuster hun stem willen aanwenden
en hun stem meer willen laten klinken (letterlijk en figuurlijk).

Wil je bewuster worden van je stem?
Wil je gewaarworden wat het luisteren naar een stem met je doet?
Voel je schroom om te zingen, te neuriën ? Welkom!

Docenten
Katelijn Vanhoutte, zang- en stemtherapeute + Mindfulness Trainer.
Annemie Vanneck, referentiepersoon dementie

Datum en tijdstip: najaar 2018
Locatie: wordt later meegedeeld

Info bij:
Katelijn Vanhoutte - tel.: 0476 383 051 - katelijnvanhoutte@cantavita.be
of
Expertise Centrum Dementie  Sophia - Kathleen Vandenbroucke - Budastraat 20, 8500 Kortrijk. Tel.: 056 32 10 75